Kontakt

Kontakt
Podstawowe informacje dotyczące spółki

 

Siedziba spółki:

PosData Sp. z o.o.
ul. Batorego 23/7
81-365 Gdynia

Nr konta bankowego:

34 1750 0012 0000 0000 2893 4882

Jeden ogólnopolski numer telefonu kontaktowego :  +48 501 327 483
email:  info@posdata.pl

Godziny pracy:
Pracujemy od godz. 9.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.

Serwis jest dostępny w zależności od planu abonamentowego wybranego w umowie serwisowej, dostepny pod numerem ogólnopolskim po wprowadzeniu kodu klienta z umowy serwisowej.

Pozostałe informacje:
PosData sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP:
KRS:
REGON:
Kapitał zakładowy:
586-229-74-43
0000558949
36156370000000
200.000 PLN